Direct een offerte: 0251 - 44 11 90

Nieuwjaarswens Vesto 2014

Wij wensen al onze opdrachtgevers een voorspoedig en gezond 2014!

Wat kunt u van ons verwachten het komende jaar?

Als schoonmaak dienstverlener hebben wij in 2013 niet stil gezeten. Onze organisatie is inmiddels ruim een kwart eeuw oud. Dat betekend voor onze opdrachtgevers samenwerken met een ervaren organisatie, die op elk schoonmaak vraagstuk een passend antwoord vindt.

In 2013 werd allereerst het keurmerk van de branche vereniging OSB ingevoerd. Belangrijk voor opdrachtgevers, want het is meer dan ooit inzichtelijk hoe en of het schoonmaak bedrijf zich houdt aan de huidige wet- en regelgeving. Lees hier meer over het keurmerk KEURMERK SCHOONMAAKBEDRIJVEN Al sinds onze oprichting ruim 25 jaar geleden zijn wij lid van de OSB. Voor ons dan ook geen enkele twijfel over het wel of niet behalen van het keurmerk. In januari 2013 werd het keurmerk aan ons uitgereikt, als eerste schoonmaak organisatie in Haarlem en Omstreken.

Inmiddels zijn er al weer drie audits uitgevoerd het afgelopen jaar. Het behalen van het keurmerk betekend namelijk niet dat daarmee het vanzelfsprekend is dat bedrijven blijven voldoen. Dit wordt elk half jaar opnieuw bekeken. Alle audits zijn in orde bevonden. Daarmee hebben wij aangetoond structureel te voldoen aan de eisen voor het keurmerk. Een geruststellende gedachte. Daar gaan wij mee verder in 2014.

Het komende jaar gaan wij ook aan de slag met innovaties die voordeel voor onze opdrachtgevers betekenen, laagdrempelig en eenvoudig te hanteren, passend bij de tijdgeest 2014 en onze organisatie. Met het afsluiten van een overeenkomst begint wat ons betreft namelijk de samenwerking pas en wij hechten tijdens de samenwerking veel waarde aan tevredenheid bij gebruikers van de gebouwen die bij ons zijn ondergebracht.  

Verder is de oude CAO, die liep tot en met 31 december, inmiddels verlopen. Echter als OSB lid, blijven wij ons conformeren hieraan totdat er een nieuw akkoord wordt bereikt dan wel nieuwe afspraken worden gemaakt. Voor onze huidige medewerkers en ook nieuwe medewerkers die in dienst komen, betekend dit een stabiele basis. Wij spreken de hoop uit dat er overeenstemming kan worden bereikt tussen bonden en werkgevers. 

Het opleiden van medewerkers wordt steeds belangrijker, voor zowel aan de ene kant professie van onze organisatie en aan de andere kant voor medewerkers zelf. Een gezonde werkhouding, kennis van het vak schoonmaak, kennis van te gebruiken materialen en middelen. Het draagt allemaal bij tot een sterke en professionele samenwerking tussen onze opdrachtgevers, onze organisatie en onze medewerkers. Ook hier gaan wij ons op richten in 2014. 

Bent u benieuwd geworden hoe wij tegen het aanpakken van schoonmaak opdrachten aankijken en wat wij wellicht voor u kunnen betekenen? Of wilt u gewoon eens kennis maken? Een oriënterend gesprek kost u niets, maar kan u wellicht heel veel opleveren!

Bel voor een vrijblijvende kennismaking 023-5420041 en vraag naar Stefan de Loos

← terug
Direct Offerte Aanvragen

Vraag vrijblijvend een schoonmaak offerte aan. Vul onderstaand formulier in of bel direct 0251-441190.

Een schone werkomgeving draagt bij aan de beleving en uitstraling van elke onderneming

Bent u van plan uw schoonmaak of bedrijfsdiensten anders te organiseren? Een gesprek kost u niets en kan veel opleveren. Bel 0251-441190